و قيل عن اصحاب حرف

.

2023-06-03
    ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله و رسوله